درباره دانشکده

آموزشكده فنی و حرفه ای قم در سال 1357 با عنوان انسيتوتكنولوژی قم تاسيس و تا سال 1360 فعاليت خود را با همين نام ادامه داد . پس از يك وقفه چند ساله همزمان با سفر پر خير و بركت مقام معظم رهبری به قم در سال 1375 با عنوان آموزشكده فنی و حرفه اي قم ، با پذيرش 90 دانشجو در 3 رشته تحصيلي فعاليت خود را مجددا آغاز نمود . هم اكنون اين مركز با حدود 1270 نفر دانشجو در 8 رشته كاردانی و يك رشته كارشناسی در دو نوبت روزانه و شبانه فعاليت می نمايد.بیشتر بدانید..

 • كاردانی الكترونيك
 • كاردانی برق صنعتی
 • كاردانی ساختمان
 • كاردانی ساخت و توليد
 • كاردانی مكانيك خودرو
 • كاردانی نرم افزار
 • كاردانی معماری
 • كاردانی حسابداری
 • كارشناسی مهندسی اجرايی ساختمان
 • کارشناسی تکنولوژی الکترونیک
 • کارشناسی تکنولوژی برق
btcqom

آموزشكده فني و حرفه اي قم در سال ۱۳۵۷ با عنوان انسيتوتكنولوژي قم تاسيس و تا سال ۱۳۶۰ فعاليت خود را با همين نام ادامه داد . پس از يك وقفه چند ساله همزمان با سفر پر خير و بركت مقام معظم رهبري به قم در سال ۱۳۷۵  با عنوان آموزشكده فني و حرفه اي قم  ، با پذيرش ۹۰  دانشجو در ۳ رشته تحصيلي فعاليت  خود را مجددا آغاز نمود . هم اكنون اين مركز با حدود ۱۲۷۰ نفر دانشجو در ۸ رشته كارداني و يك رشته كارشناسي در دو نوبت روزانه و شبانه فعاليت مي نمايد.

رشته هاي تحصيلي داير در مركز عبارتند از:

–          كارداني الكترونيك

–          كارداني برق صنعتي

–          كارداني ساختمان

–          كارداني ساخت و توليد

–          كارداني مكانيك خودرو

–          كارداني نرم افزار

–          كارداني معماري

–          كارداني حسابداري

–          كارشناسي مهندسي اجرايي ساختمان

كلاس هاي درسي دانشجويان در ساختمان مركزي آموزشكده واقع در  خيابان ۷۵ متري عمار ياسر، انتهاي خيابان شهيد قدوسي  برگزار مي گردد . همچنين كارگاه هاي آموزشي رشته هاي ساخت و توليد و ساختمان در ساختمان شماره ۲ واقع در شهرك دانشگاهي پرديسان و ساير كارگاه ها در ساختمان مركزي تشكيل مي گردد.

به منظور رفاه حال دانشجوياني كه از شهر ها و استانهاي ديگر در اين آموزشكده پذيرفته شده و به تحصيل اشتغال دارند ، خوابگاه دانشجويي با ظرفيت ۱۴۸ نفر دانشجو واقع در خيابان ساحلي ، بالاتر از استانداري قم  احداث شده است كه با توجه به شرايط و محدوديت فضاي خوابگاهي حداكثر به ميزان دو ترم در اختيار دانشجويان نوبت روزانه به شرط رعايت ضوابط و مقررات، قرار مي گيرد.

مقام های کسب شده در  مسابقات علمی :

كسب رتبه دوم كشوري در مسابقات علمي در رشته ساختمان – ۱۳۷۹

كسب رتبه اول  كشوري در مسابقات علمي در رشته ساختمان –   ۱۳۸۰

كسب رتبه سوم كشوري در مسابقات علمي در رشته ساختمان –   ۱۳۸۱

كسب رتبه سوم كشوري در مسابقات علمي در رشته مكانيك خودرو –   ۱۳۸۱

كسب رتبه اول  كشوري در مسابقات علمي در رشته ساختمان –   ۱۳۸۲

كسب رتبه دوم کشوری در مسابقات علمي در رشته برق صنعتي  –    ۱۳۸۳

مقام های کسب شده در مسابقات فرهنگی ورزشی:

كسب رتبه اول کشوری در مسابقات فرهنگي در رشته حفظ کل قرآن کریم –   ۱۳۸۲

كسب رتبه دوم کشوری در مسابقات فرهنگي در رشته حفظ  قرآن  مجيد –   ۱۳۸۳

كسب رتبه دوم کشوری در مسابقات فرهنگي در رشته نهج البلاغه –   ۱۳۸۳

كسب رتبه اول کشوری در مسابقات فرهنگي در رشته تفسير قرآن مجيد –   ۱۳۸۴

كسب رتبه اول  کشوری در مسابقات فرهنگي در رشته نهج البلاغه –   ۱۳۸۵

كسب رتبه دوم کشوری در مسابقات فرهنگي در رشته تفسير قرآن مجيد  –  ۱۳۸۶

كسب رتبه دوم کشوری در مسابقات فرهنگي در رشته نهج البلاغه –   ۱۳۸۷

كسب رتبه سوم کشوری در مسابقات  ورزشي  در رشته  تكواندو  –   ۱۳۸۹

كسب رتبه دوم كشوري در مسابقات فرهنگي در رشته  نهج البلاغه  – ۱۳۹۲

آدرس آموزشکده فنی پسران قم:

قم، ۷۰ متری عماریاسر، انتهای خیابان شهید قدوسی ( پشت اداره کل پست)

صندوق پستی: ۱۳۹۷ – ۳۷۱۹۵

تلفن: ۳۷۷۸۵۰۰۰-۰۲۵ و ۳۷۷۸۵۰۰۱-۰۲۵

نمابر: ۳۷۷۸۵۰۰۳-۰۲۵

آدرس خوابگاه آموزشکده :

قم، خیابان ساحلی، نبش کوچه ۲۳

تلفن خوابگاه: ۳۷۷۲۵۷۰۰-۰۲۵

آدرس پست الکترونیک: Btcqom[at]Gmail.com

آدرس وب سایت: www.Btcqom.ac.ir

برای اطلاع از شماره های تماس داخلی پرسنل به بخش کادر اداری مراجعه نمایید.